วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สูตรหวยบน

สูตรหวยบน = 417 = 4+1+7 = 12 = 2-3-4 = 0-1-2-4 ชนกันที่ 2-4
= 136 = 1+3+6 = 10 = 0-1-2 = 417 /
สูตรหวยบน = แสน + หน่วยล่าง

0=1235

1 = 2346
2 = 3457
3 = 4568
4 = 5679

5 = 6780
6= 7891

7= 8902
8=9013
9=0124

งวดที่ 30 ธ.ค 55 =5 + 2 = 7 = 8 9 0 2
งวดที่ 16 พ.ค.54 714 4+5 = 9=0124
งวดที่ 2 พ.ค. 54 136 0+5 = 5 = 6780
งวดที่ 16 เม.ย. 54 988 8+4 =12 =2=3457 ถูก 136
งวดที่ 1 เม.ย.54 8+1 =9=0124 / ถูก 988
งวดที่ 1 ก.พ.54 089 =6+5=1 = 2-3-4-6 /ถูกเข้า 746

งวดที่ 16 ม.ค. 54 062 =2+3=5= 6-7-8-0 /ถูก เข้า 089
งวดที่ 30 ธ.ค.53 112 = 8+9=7=8-9-0-2 /ถูก เข้า 0-2 (062)
งวดที่ 16 ธ.ค.53 380 =3+4=7=8-9-0-2 /ถูกเข้า 2 (112)
งวดที่ 1 ธ.ค.53 752 = 1+9=10= 1-2-3-5 ชนกับจอมขมังเวทย์ ที่ 3 ??
งวดที่ 16 พ.ย. 53 993 = 8+3 = 11 = 2-3-4-6 / งวดที่ 1 พ.ย. 53 100 = 1+9 = 10 =1-2-3-5 / งวดที่ 16 ต.ค. 53 377 = 6+2 = 8 =9-0-1-3 /